Underhåll!
Ökad livslängd

Periodiskt underhåll är ett mycket ekonomiskt alternativ som förlänger intervallerna mellan omslipning betydligt, med längre livsläng på ert golv som följd. Städmetoden är av största vikt för bibehållen hög golvkavlitet. Vi ger råd.

Håll era oljade trägolv i god kondition

Periodiskt underhåll är ett rationellt sätt att hålla oljade trägolv i god kondition trots ett mycket starkt slitage. Underhållet varierar beroende på om golvet utsätts för normalt eller extremt slitage.

Behandla tätare i början

Ett riktmärke för offentlig miljö är 2 till 3 gånger per år, för hemmiljö med 3 - 4 års mellanrum. Tätare underhåll i början ger snabbare en långsiktig hållbarhet. Första underhållet i offentlig miljö bör utföras ungefär en månad efter grundbehandlingen.

Enkelt att utföra

Periodiskt underhåll kan mycket väl utföras av er lokalvårdare efter instruktion och arbetsledning från oss. Alternativt utför vi arbetet till fast pris. Vi står också till tjänst med utbildning efter överenskommelse.

Rengöring av trägolv

Var alltid försiktig med vatten på trägolv, vilken ytbehandling du än har! Om du spiller på golvet, tag genast bort spillet. Olika fläckar kräver olika behandling. Rådgör med oss vid minsta tvekan!

Hyr altantvätt!

Hyr skurmaskin och gör altanen skinande ren!

Läs mer!contactHyr en slip!Klicka här för att få reda på mer om Hyr-Lunds uthyrning

Fråga oss!


Solen är äntligen tillbaka och med den är det hög tid att förbereda altanen inför en härlig säsong. Med kvalitativa produkter från Bona säkerställer du din altans välmående och behåller en fin färg samt len yta. Fråga oss för mer info!

Läs mer!contactLäs mer!Klicka här för att läsa mer!